Wielkanoc 2022

 Zmartwychwstały Chrystus głosi światu zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, pokoju nad tyranią, życia nad śmiercią, dlatego jest jedyną naszą nadzieją. Życzmy więc sobie wzajemnie tego wszystkiego, co przynosi nam Chrystus, niech więc nasze serca wypełni dobro, wzajemna miłość, prawdziwy pokój, abyśmy mogli żyć bez lęku o dzień jutrzejszy i w pełnym zaufaniu do Jezusa, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. Jezu, ufam Tobie!