SAKRAMENTY


Chrzest Święty:

W kancelarii należy przedłożyć:

1. dowód osobisty jednego z Rodziców,
2. akt urodzenia dziecka,
3. zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii, stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tejże godności,
4. jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00 (w miesiącu VII i VIII o godzinie 11:30). W innym terminie chrzest może być udzielony w dzień powszedni.


"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28,19)
Chrzest jest pierwszym sakramentem. Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego Sakramentu.
Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). >> CZYTAJ DALEJ O ZNACZENIU CHRZTU ŚWIĘTEGOI Komunia Święta:

W kancelarii należy przedłożyć:

1. odpis aktu Chrztu Św.

Poza tym całym przygotowaniem dziecka do przyjęcia I Komunii Św. kieruje katecheta szkolny.

"Każdego roku w maju tysiące dzieci przystępuje po raz pierwszy w życiu do Stołu Pańskiego. Jest to szczególne przeżycie religijne, jedno z najważniejszych w życiu chrześcijanina, toteż warto zadbać nie tylko o dobre przygotowanie ich do tej chwili, ale również o zachowanie wymiaru duchowego uroczystości.>> CZYTAJ DALEJ O ZNACZENIU PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJMałżeństwo:

W kancelarii należy przedłożyć:

1. zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zgłaszając się do Urzędu w takiej sprawie człowiek zostanie odpowiednio  pokierowany)*
2. dowód osobisty
3. odpis aktu Chrztu św.(z adnotacją, że potrzebny do ślubu kościelnego),
4. katecheza przygotowująca do małżeństwa (czyli katecheza maturalna lub zaświadczenie o tzw. naukach przedmałżeńskich + poradnictwo rodzinne),
5. licencja lub pozwolenie na ślub i przeprowadzenie rozmowy kanoniczno - duszpasterskiej z jednej z parafii narzeczonych (w sytuacji gdy małżeństwo ma być zawarte w parafii "trzeciej", czyli poza parafią narzeczonej i poza parafią narzeczonego).

*(dokumenty potrzebne przy zawieraniu tzw. ślubu konkordatowego)

"Małżeństwo chrześcijan, choć jest oparte na tym, co naturalne w człowieku, sięga w rzeczywistość nadprzyrodzoną i tylko w takim horyzoncie może być do końca zrozumiałe. Dla zawierających je staje się nie tylko sposobem na życie, ale drogą do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem, droga do świętości.>> CZYTAJ WIĘCEJ O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWAPogrzeb:

W kancelarii należy przedłożyć:

1. kartka z kancelarii cmentarnej (czyli zgłoszenie pogrzebu do parafii),
2. akt zgonu (do wglądu)
3. pozwolenie na pogrzeb z parafii, do której należała osoba zmarła, tylko w sytuacji, gdy liturgii pogrzebu miałby przewodniczyć kapłan z poza parafii osoby zmarłej.


"W dniu pogrzebu gromadzą się krewni i przyjaciele zmarłego na Eucharystii sprawowanej na jego intencję. Towarzyszą mu również na miejsce wiecznego spoczynku.>> CZYTAJ WIĘCEJ O POGRZEBIE KATOLICKIM