Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 


Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II napisał o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość tego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 

Rada Stała KEP poleca, by we wszystkich kościołach w Polsce odczytać powyższe Stanowisko po każdej Mszy Świętej, zamieścić je na stronach internetowych parafii i opublikować w biuletynach parafialnych.


Wizytacja kanoniczna 2024

 Biskup Marek Marczak dokonał wizytacji naszej parafii. Spotkał się z wiernymi podczas Mszy św.. przedstawicielami Rady parafialnej i wspólnot działających przy parafii, ministrantami, odwiedził chorych, a na koniec udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży.

Dziękujemy za ten wspólny czas rozmów i modlitwy.
  
fot. Piotr Drzewiecki

Wielkanoc A.D 2024

 Ciepła, miłości, aby przez cały czas towarzyszyły one waszym rodzinom, na co dzień i od święta. Wszystkiego dobrego, zdrowych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych! 


 

DROGA KRZYŻOWA Z JUDASZEM

Publikujemy całość rozważań Drogi Krzyżowej, jaka odbyła się w Wielki  Piątek w naszej świątyni. Autorem rozważań jest Ksiądz   Proboszcz Grzegorz Klimkiewicz. 

 

DROGA KRZYŻOWA Z JUDASZEM

 

     I.        Pan Jezus na śmierć skazany.

1.   JUDASZ: Jezu, uważam, że sprawiedliwie jesteś sądzony. Okłamałeś nas, zwodziłeś. Mówiłeś, że wyzwolisz Izraela, a Ty? Spotykałeś się z celnikami i grzesznikami, czyniłeś ich swoimi przyjaciółmi. Największemu naszemu wrogowi – Cezarowi, kazałeś oddawać to, co do niego należy. Zdradziłeś naszą religię. To Ty jesteś zdrajcą, nie ja!

2.   JEZUS: Judaszu, nie zdradza ten, kto kocha swego bliźniego. Zdradza ten, kto kocha tylko samego siebie.

 


Celebracje Świętego Triduum Paschalnego 2024

  

W tym tygodniu obchodzimy celebracje Świętego Triduum Paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto plan tych wydarzeń:

- W Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, rozpocznie się o godz. 18:00 (rano nie ma mszy św.). Po mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. W tym dniu spowiadamy dopiero po mszy św. Kancelaria parafialna czynna tylko do Wielkiego Czwartku włącznie.

- W Wielki Piątek o godz. 15:00 ostatnia Droga Krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża rozpocznie się o godz. 18:00, po niej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W tym dniu spowiadamy podczas obu nabożeństw.

- W Wielką Sobotę święcimy pokarmy w kościele w godzinach od 8:00 do 17:00.  

Na osiedlu Montwiłła-Mireckiego, w Osiedlowej Izbie Pamięci przy ul. Perla 2, święcimy od godz. 11:00 do 12:00. Za wszystkie ofiary pieniężne złożone przy tej okazji na rzecz naszej parafii składamy serdeczne Bóg zapłać!

- Na Liturgię Wigilii Paschalnej zapraszamy o godz. 19:00. W tym dniu spowiadamy tylko podczas Wigilii Paschalnej. Nie będzie spowiedzi podczas święcenia pokarmów!

W Niedzielę Zmartwychwstania Msza św. rezurekcyjna tradycyjnie o godz. 6:00. (pamiętajmy o zmianie czasu!). Nie będzie mszy o godz. 7:00. Pozostałe godziny Mszy św., zarówno w niedzielę jak i w poniedziałek wielkanocny  ̶  tak jak w każdą niedzielę.

W Poniedziałek Wielkanocny nie ma mszy na cmentarzu Mania.

Zapraszamy na pielgrzymkę na Litwę!

 Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę na Litwę, przede wszystkim do Wilna, a także do Kowna i Troków. Pielgrzymka czterodniowa od 6 do 9 czerwca. 

Zachęcamy do udziału, gdyż cena jest bardzo atrakcyjna. Szczegółowe informacje w załącznikach tej wiadomości. 

Zapisy przyjmuje ks. Andrzej.

Kościół stacyjny 2024

 W środę 13 marca nasz kościół był KOŚCIOŁEM STACYJNYM. Mszę św. celebrował i kazanie wygłosił ks. Bp Ireneusz Pękalski. Na zakończenie mszy została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 fot. Piotr Drzewiecki
 

Rekolekcje Wielkopostne 2024

 Rozpoczęliśmy nasze wielkopostne rekolekcje, które prowadzi o. Lucjusz Wilk z klasztoru OO. Bernardynów w Łęczycy. Dzisiaj zapraszamy jeszcze na nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną. Podczas nabożeństwa - po kazaniu - zbierane będą ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Plan rekolekcji w dni powszednie dla ogółu wiernych do środy wł. obejmuje codziennie dwie msze św. o godz. 8:00 i 18:00, podczas których zbierana będzie taca dla rekolekcjonisty jako forma zapłaty i wdzięczności za trud głoszenia Słowa.

- Szkoły Podstawowe mają rekolekcje w poniedziałek i wtorek wg podanego im planu.

- Młodzież zapraszamy na spotkanie rekolekcyjne w środę na godz. 12:30.

- Spowiedź odbywać się będzie podczas każdej mszy św. rekolekcyjnej.


 

Wielki Post 2024

 W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godz. 17:30, natomiast młodzież i osoby dorosłe na godz. 18:30.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu będą odprawiane nabożeństwa Gorzkich Żali o godz. 17:15. W tym roku Gorzkie Żale prowadzi ks. Tomasz Antczak.


 

Środa Popielcowa 2024

 W środę POPIELEC, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu

Msze św. tak, jak w dzień powszedni, tj. o godz. 7:00, 8:00, 17:00 i 18:00. W czasie każdej mszy św. obrzęd posypania głów popiołem. 
 
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych 
 
Zbiórka ofiar na tacę przeznaczona będzie na dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
 

 

XXXII. Światowy Dzień Chorego 2024

 W niedzielę 11 lutego przypada XXXII Światowy Dzień Chorego, dlatego pragniemy zaprosić wszystkich chorych na mszę św. w ich intencji z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych

 Z racji niedzieli msza ta odbędzie się dzień wcześniej, tj. w sobotę, 10 lutego, o godz. 10:00

Po mszy św. rozpocznie się adoracja prowadzona przez wspólnotę Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej, która zakończy się o godz. 14:30. 

Prosimy osoby, które przyjmą Sakrament Chorych, o wpisanie się na listę, która będzie wyłożona na stoliku za ławkami.

 


 

Modlitwa "o zwycięstwo nad szatanem"

 Nasz Ksiądz Proboszcz Grzegorz Klimkiewicz wyszedł z inicjatywą modlitwy.

Wobec ogromu zła, które widzimy we współczesnym świecie, przejawiającemu się w konfliktach, w wojnach, deptaniem świętości i najwyższych wartości, zwycięstwie nienawiści nad miłością oraz mając świadomość, że źródłem tego zła jest szatan, zwracam się do wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji "o zwycięstwo nad szatanem". 
 
Modlitwa ta polegałaby na codziennym odmówieniu przynajmniej dziesiątki różańca i modlitwy:
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana - prosimy Cię pokornie:
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

Zachęcamy do dołączenia do modlitwy 🙏🙏 🙏 

 

Wizyta Duszpasterska A.D 2024

Informujemy parafian, że zakończyliśmy kolędę w formie tradycyjnej, czyli przez wyznaczanie ulic.  

Kolęda jednak będzie trwała nadal, ale tylko na zapisy. Chętnych, którzy pragną przyjąć w swoim domu kapłana prosimy o podanie nazwiska, adresu i koniecznie numeru telefonu, gdyż ksiądz będzie dzwonił na podany numer, by umówić się indywidualnie na wizytę duszpasterską. Zgłoszenia można złożyć osobiście lub telefonicznie.


 
 fot. Piotr Drzewiecki