Pożegnanie ks. Rafała

 Decyzją arcybiskupa Grzegorza Rysia ks. Rafał Dąbrowski - nasz wikariusz - od drugiej połowy sierpnia będzie proboszczem parafii świętego Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej.

W minioną niedzielę ks. Rafał sprawował mszę św. dziękczynną za posługę w naszej parafii, połączoną z modlitwą i finansowym wsparciem dla niego w czekających go nowych obowiązkach .
 
 Podczas tej mszy św. ks. Rafał dokonał poświęcenia obrazu przedstawiającego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę, który namalowała p. Barbara Jeż-Iwańska. Zawiśnie on na kolejnym filarze naszego kościoła 
 
GALERIA ZDJĘĆ
📸
fot. Piotr Drzewiecki