Podziękowanie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

 W minioną niedzielę gościliśmy w naszej parafii ks. Pawła Antosiaka z Warszawy, wicedyrektora Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i koordynatora ds. kontaktów z diecezjami i mediami. Na każdej mszy św. wygłosił on kazanie i zbierał ofiary do puszki na wskazane cele. 

Otrzymaliśmy podziękowanie za ofiarność naszych Parafian. Bóg zapłać!