LIMIT OSÓB W KOŚCIELE

Limit osób obecnych w naszym kościele wynosi 32. Dlatego na ławkach są oznaczone miejsca, które TYLKO powinniśmy zajmować (kartki z napisem Twoje miejsce). Uwzględniają one maksymalną ilość osób a także odpowiednie odstępy między nimi. UWAGA: w przypadku, gdy wszystkie oznaczone miejsca będą zajęte, prosimy o uczestniczenie w liturgii na zewnątrz kościoła, o ile pozwoli na to pogoda. Oczywiście na zewnątrz też zachowujemy przepisy o maseczkach i dystansie pomiędzy osobami. Nie wolno zajmować w kościele innych miejsc niż oznaczone! Limity obowiązują aż do odwołania. W przypadku nie zachowania przepisów, parafii grożą olbrzymie kary pieniężne.