UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA 8 LISTOPADA 2020 R.
W najbliższą niedzielę (8 listopada) nasza parafia obchodzi uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Zbawiciela. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie będzie jednej, głównej uroczystości, tzw. Sumy odpustowej z procesją. Natomiast kaznodzieja odpustowy, o. Grzegorz Szczygieł, proboszcz par. MB Bolesnej (Pasjoniści) wygłosi kazanie odpustowe na każdej mszy św. niedzielnej, a na zakończenie odśpiewamy uroczyste Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy).

Jednocześnie proboszcz naszej parafii przypomina, że jest to niedziela tacy inwestycyjnej. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację materialną parafii, prosi on o składanie ofiar nie tylko na tacę (ograniczona liczba wiernych w kościele), ale również na konto parafialne. Za wszelką pomoc i trwanie przy Kościele, mimo tak trudnego czasu, składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwie.