Nowe obowiązujące zasady w naszym kosciele

W związku z czerwoną strefą epidemiologiczną w Łodzi bardzo prosimy o ścisłe zachowywanie przepisów sanitarnych. W naszym kościele może przebywać maksymalnie 100 osób. Prosimy o siadanie w ławkach na wyznaczonych żółtymi nalepkami miejscach, aby zachować odpowiednie odległości pomiędzy sobą. Maseczki obowiązkowe!

W związku z pandemią godziny urzędowania kancelarii ulegają nieznacznej zmianie. Od poniedziałku do piątku wydłużamy nieco pracę kancelarii, tj. od 10:00 do 11:00, a po południu od 15:30 do 17:30. W soboty kancelaria będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych odbywających się w salce katechetycznej.