NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Nabożeństwa majowe będą się odbywały w każdą niedzielę o godz. 17:30, a w dni powszednie o godz. 18:30.