ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE

W Wielką Sobotę nie ma święcenia pokarmów, natomiast od godz. 8:30 do 17:00 możemy indywidualnie adorować Chrystusa w Grobie.