NIEDZIELA EWANGELIZACYJNA

Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją relację z Bogiem poprzez modlitwę Słowem Bożym i lekturę wybranych tekstów serdecznie zapraszamy na Seminarium odnowy życia w Duchu Świętym. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek  5 marca 2020 roku o godzinie 18:00 w salce katechetycznej na plebanii (wejście od Al. Włókniarzy 187).Panie, Ty wiesz, że Cię kocham,
że do Ciebie należę i jestem Twoją własnością.
Spraw, niech drogi kręte staną się prostymi,
niech na nowo rozweseli się serce szukające Pana
i niech zagości w nim sprawiedliwość i pokój.