SPOTKANIE DOT. PIELGRZYMKI DO LWOWA

Informujemy osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Lwowa, że spotkanie z ks. Proboszczem oraz ks. Mikołajem, organizatorem tej pielgrzymki od strony ukraińskiej, odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia po mszy św. wieczornej. W tym dniu będzie również przyjmowana opłata za wyjazd.