POŚWIĘCENIE POJAZDÓW


W niedzielę, 29 lipca, po każdej Mszy św. odbywało się poświęcenie pojazdów. Składana podczas tego obrzędu ofiara, przeznaczona będzie na misje − na zakup środków transportu dla misjonarzy.