NIEDZIELA PALMOWA W NASZEJ PARAFII


− Poświęcenie palemek na początku każdej Mszy św., procesja z palmami na Mszy dziecięcej o 11:30. Jest to również niedziela tacy inwestycyjnej. 

− Informujemy również, że nasza dziecięca Schola „Nutki Zbawiciela” prowadziła sprzedaż palemek wielkanocnych wykonanych przez dzieci i ich rodziców. Zebrane fundusze zasilą potrzeby naszej Scholi.