ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA W ŁODZI

Obraz Świętej Siostry Faustyny w Parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi. Autorką malowidła jest Pani Barbara Iwańska-Jeż. Poświęcenie obrazu zostało dokonane w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 2016 r. To kolejny obraz który jest wypełnieniem testamentu byłego proboszcza ks. Bolesława Kowalczyka zmarłego w 2007 roku.

Pali mnie pragnienie ratowania dusz; przebiegam cały świat wszerz i wzdłuż, i zapuszczam się na krańce jego, do najdzikszych miejsc, by ratować dusze. Czynię to przez modlitwę i ofiarę. Pragnę, aby każda dusza wysławiała miłosierdzie Boże, bo każdy doznaje skutków tego miłosierdzia na sobie. Święci w niebie wielbią to miłosierdzie Pańskie, ja pragnę wielbić je już tu na ziemi i szerzyć jego cześć, tak jako Bóg ode mnie tego żąda. (S. Faustyna, Dzienniczek, 745)

Święto Miłosierdzia Bożego jest obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Liturgia tego dnia najpełniej wychwala Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Święto Miłosierdzia ma być dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich złączył z Komunią świętą, przyjętą w tym dniu - jest to obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w sakramencie chrztu świętego. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO WIELKANOCY

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna, która polega na odmawianiu przez 9 dni, począwszy od Wielkiego Piątku koronki do Miłosierdzia Bożego.

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar: 
- sakramentalna spowiedź (bądź bycie w stanie łaski uświęcającej), 
- Komunia święta, 
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego 
- całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
- wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego). 
Czytaj więcej na: milosierdzieboze.pl