PRZYJĘCIE DO GRONA MINISTRANTÓW

Grono Ministrantów Parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi powiększyło się o czterech chłopców. Oskar, Filip, Mateusz, Michał w Niedzielę Palmową 2016 r. zostali publicznie ubrani w białe komże i złożyli uroczyste przyrzeczenia.