Rycerstwo Maryi Niepokalanej zostało założone 24 marca 1992 roku przez p. Zbigniewa Jeziorskiego (za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Bolesława Kowalczyka). Było owocem jego spotkania i rozmowy z bratem Innocentym, która odbyła się w Niepokalanowie. Na pierwsze spotkanie przybyło 13 osób , które zaczęły się spotykać w kolejne poniedziałki. W dn. 21 listopada 1993 r. Rycerstwo liczyło już 97 członków. Grupa rozwijała się prężnie pod kierunkiem animatora Zbigniewa Jeziorskiego, który organizował pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Polsce, zawsze uczestniczył w nich kapłan. Następnie wyruszyliśmy do Lourdes, Medjugorie, Mariazell, Fatimy i Rzymu. Po pielgrzymce do Fatimy Rycerstwo zakupiło figurkę Matki Bożej, którą umieszczono na nosidełkach, przybrano kwiatami, różańcem. I tak Matka Boża modli się w naszej parafii co miesiąc, każdego 13-go − dnia objawień.Na to nabożeństwo, rozpoczynające się Mszą Św. przychodzą też parafianie z innych kościołów, gdzie takiego zwyczaju jeszcze nie ma. Bardzo często w tej Mszy Św., uczestniczą franciszkanie, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Na cotygodniowych spotkaniach prowadzone były katechezy, modlitwy, czytanie Pisma św., organizowane spotkania braterskie. Rycerstwo poniosło ogromną stratę, kiedy 23 września 2002 r. zmarł p. Zbigniew Jeziorski,oddany całym sercem Matce Bożej i pracy z grupą Rycerzy w naszym kościele. Nie zostaliśmy sami, gdyż Rycerstwem zajął się
ks. Tomasz, charyzmatyczny kapłan o wielkiej wiedzy, przyjazny ludziom i wierny Panu Bogu,za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni.

Dzieło Matki Bożej Niepokalanej i Jej Wola trwa do dziś. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 16.00 w salce katechetycznej na plebanii.

Na podstawie tekstów pani Krystyny Jeziorskiej i pani Heleny Papiernik − opracowała redakcja Salvatora.”

(Salvator nr 4, 2009)