INTENCJEIntencje mszalne
od 23 do 29 czerwca 2019 rokuDzień Godzina Intencja
12 Niedziela Zw. 23 czerwca 7.00 + Edmunda Popiołka w 4 r. śm.
8.30 + Wandę (z racji imienin) i Janinę Świąder
10.00 + Zm. z rodzin: Bochów i Bilichów
11.30 + Stanisława Karbowiaka w 10 r. śm. i zm. z rodziny Karbowiaków
12.00 Msza św. na cmentarzu św. Antoniego (Mania)
13.00 + Wandę Bazler-Nowinowską - z racji imienin
17.30 nabożeństwo czerwcowe w Oktawie Bożego Ciała
18.00 + Eugeniusza Wandę Nierychlewskich, Adolfa Halinę Wirkowieckich, Jadwigę Leona Popłońskich
Poniedziałek 24 czerwca
Narodzenie Św. Jana Chrzciciela - uroczystość
7.00 + Antoniego i Genowefę Hebdów
8.00 + Jana Potockiego


17.00 + Jana - z racji imienin i Józefę Boczkowskich
18.00 + Janinę Sobczak w 4 r. śm., zm. rodziców: Sobczaków i Patorów
18.30 nabożeństwo czerwcowe w Oktawie Bożego Ciała
Wtorek 25 czerwca 7.00 + Zofię Szmyt (pogrzebowa)
8.00 + Janinę, Ewę, Stanisławę i Zbigniewa Niemierko


17:00 + Kazmimierza, Janinę, Marię i Jadwigę Krajewskich
17:30 III Zakon Św. Franciszka (nabożeństwo)
18:00 + Danielę Zasinę - z racji imienin
18.30 nabożeństwo czerwcowe w Oktawie Bożego Ciała
Środa 26 czerwca 7.00 + Janinę Stępień - od Diakonii Charytatywnej
8.00 + Urszulę Kowalewską


17.00 + Beatę Rzeźnicką w 1 r. śm.
18.00 + Eugeniusza i Janusza Ciosków
18.30 nabożeństwo czerwcowe w Oktawie Bożego Ciała
Czwartek 27 czerwca 7.00 Dz.-bł. w 5 r. ślubu Przemysława i Magdaleny, z prośbą o Boże błog. i opiekę NMP
8.00 + Władysława, Jadwigę i Jana Pińkowskich, zm. z rodzin: Pińkowskich i Jakubowskich


17.00 + Władysława i Halinę Osiejów
18.00 + Władysława i Władysławę Kaźmierczaków, Lucynę i Tadeusza Stasiaków
18.30 nabożeństwo czerwcowe w Oktawie Bożego Ciała
Piątek 28 czerwca
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - uroczystość
7.00 + Franciszka i zm. z rodziny Kościuszków, Jana Potockiego
8.00 + Zm. z rodzin: Salamonów i Rosiaków


17.00 + Pawła Dylewskiego - od kolegów i koleżanek
18.00 + Jerzego Jastrzębskiego w 10 r. śm., zm. Rodziców i Teściów
18.30 nabożeństwo czerwcowe
Sobota 29 czerwca
Świętych Apostołów Piotra i Pawła - uroczystość
7.00 + Łukasza Bednarza w 5 r. śm.
7.30 + Piotra Jażdżyka - z racji imienin
8.00 + Piotra Białkowskiego i Janinę Pilc


18.00 + Jana Kowalika - od uczestników pogrzebu
18.30 nabożeństwo czerwcowe