OGŁOSZENIA

Pierwsza Niedziela Adwentu

29 listopada 2020 roku

1. Ks. Abp Grzegorz Ryś wydał zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania liturgii w parafiach. Czytamy tam m.in.:

− Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,

− Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Osoby, które mimo to domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.

Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń,

− Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

− Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych,

− Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek msza św. o powołania kapłańskie i zakonne o godz. 18:00. W piątek nabożeństwo do Najświętszego serca Jezusa po mszy św. o godz. 8:00, natomiast po mszy o godz. 18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy, tym razem do godz. 21:00. O tej bowiem godzinie odbędzie się Apel Jasnogórski, który poprowadzi ks. Mateusz Wójtowicz. W sobotę msza św. w intencji emerytów i rencistów o godz. 8:00, po niej nabożeństwo i cząstka różańca.

3. Informujemy parafian, że w naszym kościele wstawiliśmy świeczniki wotywne, aby żywy ogień świecy wyrażał naszą głęboką wiarę, gorącą miłość, czuwanie i modlitwę oraz ofiarę przez spalanie się dla Chrystusa. Świeczniki zostały wystawione przy ołtarzu Matki Bożej oraz przy ołtarzu Św. Stanisława, bpa i męczennika, przy którym znajdują się relikwie Błogosławionego Jakuba Strzemię i Świętego Józefa Bilczewskiego.

4. Przypominamy, że możemy nabywać opłatki wigilijne, świece Caritasu oraz kalendarze parafialne w naszym sklepiku, w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej. W sklepiku dostępna też prasa katolicka, a w dzisiejszej Niedzieli znajdziemy artykuł o poświęceniu obrazu Św. Józefa Bilczewskiego w naszej parafii. Zachęcamy do czytania.

5. Zmarli w minionym tygodniu:

† Janina Rybus, lat 89 † Joanna Teda, lat 89

† Krystyna Król-Banasiak, lat 69 † Andrzej Mirek-Olcha, lat 77

† Lidia Milska, lat 89 † Jadwiga Świętosławska, lat 101

† Mariusz Daszkowski, lat 54 † Michał Nizicki, lat 72

† Andrzej Szymczewski, lat 81 † Barbara Skolasińska, lat 88

† Alicja Rydzik, lat 90

Zdrowaś Maryjo…, Wieczny odpoczynek…