Nasza parafianka została wdową konsekrowaną!

 Nasza parafianka Wanda Zamońska w święto Niepokalanego Poczęcia Serca Najświętszej Maryi Panny złożyła uroczyste przyrzeczenie i od tego momentu stała się wdową konsekrowaną, oddając swoje życie Bogu.


Mszy świętej połączonej z konsekracją wdów przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup Ireneusz Pękalski -  biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. W uroczystości wzięły udział rodziny, przyjaciele i najbliżsi wdów.


 - Dzisiaj wpatrujemy się w Serce Maryi, które jest godnym mieszkaniem Ducha Świętego. Serce, które się raduje w Panu. Serce, w którym Maryja zachowuje wszelkie Słowo pochodzące od Boga i rozważa je, odnosząc do swojego życia. A jakie jest nasze serce? – pytał bp Pękalski zgromadzonych na uroczystości.


 Wzruszającą chwilą podczas liturgii Mszy św. była modlitwa wdów za swoich zmarłych współmałżonków, w której wyraziły wdzięczność za swoje wspólne życie oraz nadzieję na spotkanie po tej drugie stronie, po swojej śmierci.


 

BOŻE CIAŁO 2021

  


 W czwartek BOŻE CIAŁO. Msze św. o godz. 7:00, 8:30, następnie o 10:00, po której wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Bezpośrednio po procesji kolejna msza św. W Boże Ciało nie będzie wieczornego nabożeństwa czerwcowego, a Litania do Najświętszego Serca Jezusowego zostanie odmówiona podczas procesji. Msza św. wieczorna o godz. 18:00 w intencji powołań kapłańskich (pierwszy czwartek miesiąca). Wprawdzie przepisy sanitarne nie nakazują używać maseczek w otwartej przestrzeni, jednak bardzo serdecznie prosimy o zabranie ze sobą maseczek na procesję Bożego Ciała, gdyż może być bardzo trudno o odpowiedni dystans między uczestnikami nabożeństwa. Prosimy usilnie o bezpieczne zachowywanie odległości podczas procesji!

Okres pandemii zakłócił wiele w naszym życiu, tym bardziej zwracamy się z prośbą do parafian o udekorowanie trasy procesji i domów oraz pomoc w przygotowaniu czterech ołtarzy. Prosimy o pomoc w niesieniu chorągwi i sztandarów, zapraszamy dziewczynki
do sypania kwiatków. Wszyscy niech czują się zaproszeni, abyśmy − z zachowaniem przepisów epidemicznych − znowu byli i świętowali razem.

OSWIADCZENIE KS. PROBOSZCZA

Oświadczenie ks. Proboszcza W związku z rozwieszaniem przy naszym kościele apeli pod hasłem STOP PROFANACJI JEZUSA, informuję Parafian, co następuje: 

1. Podczas przysięgi składanej przy obejmowaniu parafii, wypowiedziałem słowa: Przyjmuję z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża, czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Zatem moim obowiązkiem jest stać na straży wierności Kościołowi i dbania o Jego jedność. 

2. Przypominam zatem, że podstawą naszej wiary jest Słowo Boga objawione w Jezusie Chrystusie i spisane na kartach Pisma Świętego oraz przekazane przez Tradycję Kościoła. Żadną miarą podstawą wiary nie mogą być jakiekolwiek objawienia prywatne, nawet zatwierdzone przez Kościół. 

3. Przyjmowanie Komunii Św. na rękę nie jest i samo w sobie nie może być profanacją Jezusa, tym bardziej, że jest to jedna z form przyjmowania Najświętszych Postaci podana nam i zatwierdzona przez Kościół. 

4. Kościół wyraźnie wyjaśnia, jak należy przyjmować Komunię Św. na rękę, tworząc ze skrzyżowanych rąk formę krzyża, a następnie ze czcią i szacunkiem spożyć Hostię, będąc świadomym, że jest to żywy, prawdziwy i obecny wśród nas Chrystus. 

5. Każda profanacja rodzi się w sercu, a jej źródłem jest nienawiść, dlatego przyjmowanie Komunii Św. czystym, otwartym i kochającym sercem nigdy nie może być profanacją, jakkolwiek byśmy ją przyjmowali. 

6. Jest też prawdą, że patrząc na zachowanie osób przyjmujących Komunię Św. na rękę często sam jestem zdumiony i zgorszony widząc, jak traktuje się Ciało Jezusa. Przyjmowanie Komunii Św. niedbale, bez jakiegokolwiek szacunku, może być na granicy profanacji. Nie jest nią tylko dlatego, że profanacja musi być świadoma, a przyjmowanie Jezusa w sposób niechlujny jest często wyrazem bezmyślności. 

7. Reasumując, jeszcze raz przypominam, że obie formy, tzn. do ust i na rękę, są podane w nauczaniu i tradycji Kościoła i dlatego mając wybór dbajmy, abyśmy nie sprofanowali Jezusa naszym niegodnym, czy też świętokradzkim Go przyjmowaniem. Ks. Grzegorz Klimkiewicz proboszcz

41 ROCZNICA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA

We wtorek, 18 maja,  przypada 41. rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona o godz. 18:00.
IMIENINY KS. WALDEMARA

W środę, 5 maja, przypada dzień imienin ks. Waldemara. O godz. 18:00 zostanie odprawiona msza św. w jego intencji, zamówiona przez wspólnoty działające przy naszej parafii.

NAGŁOŚNIENIE NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA

 


W minionym tygodniu zostało zainstalowane nowe nagłośnienie na zewnątrz kościoła. Odtąd, jeżeli tylko pogoda nie przeszkodzi, będziemy mogli uczestniczyć w mszach św. również na zewnątrz, gdzie nie ma ograniczeń osób, należy jedynie zachowywać bezpieczne odstępy pomiędzy sobą i używać maseczek.

TRIDUUM PASCHALNEW Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, rozpocznie się o godz. 18:00. Po mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. W tym dniu spowiadamy po mszy św.

W Wielki Piątek możemy indywidualnie adorować Jezusa w Ciemnicy. O godz. 15:00 ostatnia Droga Krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża rozpocznie się o godz. 18:00, po niej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W tym dniu spowiadamy podczas nabożeństw.

KANCELARIA PARAFIALNA

w Wielki Czwartek i Wielki Piątek czynna tylko do południa, tj. od 10:00 do 11:00.

W tym roku w Wielką Sobotę święcimy pokarmy w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy jedynie o pozostawienie koszyczka na stole i odejście na przewidzianą przepisami odległość. W przypadku dobrej pogody święcenie będzie się odbywało na zewnątrz kościoła. Za wszystkie ofiary pieniężne złożone na rzecz naszej parafii w tym trudnym czasie pandemii składamy serdeczne Bóg zapłać! W tym dniu spowiadamy tylko podczas Liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpocznie się o godz. 19:00.

LIMIT OSÓB W KOŚCIELE

Limit osób obecnych w naszym kościele wynosi 32. Dlatego na ławkach są oznaczone miejsca, które TYLKO powinniśmy zajmować (kartki z napisem Twoje miejsce). Uwzględniają one maksymalną ilość osób a także odpowiednie odstępy między nimi. UWAGA: w przypadku, gdy wszystkie oznaczone miejsca będą zajęte, prosimy o uczestniczenie w liturgii na zewnątrz kościoła, o ile pozwoli na to pogoda. Oczywiście na zewnątrz też zachowujemy przepisy o maseczkach i dystansie pomiędzy osobami. Nie wolno zajmować w kościele innych miejsc niż oznaczone! Limity obowiązują aż do odwołania. W przypadku nie zachowania przepisów, parafii grożą olbrzymie kary pieniężne.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2021

Plan rekolekcji w dni powszednie do środy wł. obejmuje codziennie dwie msze św. o godz. 8:00 i 18:00, podczas których zbierana będzie taca dla rekolekcjonisty jako forma zapłaty i wdzięczności za trud głoszenia Słowa. Po każdej rekolekcyjnej mszy św. będzie nabożeństwo lub adoracja zgodnie z programem szczegółowym znajdującym się na tablicy ogłoszeń czy w Internecie i podawanym przez o. rekolekcjonistę. Chcemy jedynie uświadomić, że tradycyjna piątkowa adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w ramach rekolekcji, tj. we wtorek po mszy św. wieczornej. Połączona ona będzie z nabożeństwem pasyjnym. Spowiadamy podczas każdej mszy św.ŚRODA POPIELCOWADziś rozpoczęliśmy Wielki Post. Na każdej Mszy św. odbył się obrzęd posypania głów popiołem. 

MB GROMNICZNEJ 2 LUTEGO

Dziś przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Zapraszamy na Mszę Świętą, podczas której będziemy święcić gromnice o godz.18:00. Zbierane ofiary na tacę przeznaczone będą na potrzeby zakonów kontemplacyjnych Archidiecezji Łódzkiej. Zapraszamy również na pożegnanie kolęd. Będziemy mieli okazję, aby wspólnie je wyśpiewać w towarzystwie Zespołu Zawierzenie. Śpiewanie kolęd rozpoczniemy już o godz. 17:00.

KOLĘDA 2021 W NASZEJ PARAFII

Tegoroczna sytuacja zmieniła tradycyjne kolędowanie. Kapłani nie zapukają do naszych domów. Dlatego też parafie zapraszają swoich parafian na specjalne msze święte kolędowe, sprawowane każdego dnia w intencji mieszkańców danych ulic. W naszej parafii msze kolędowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o 17. Szczegółowy rozkład kolędy na stronie parafialnej. fot. Piotr Drzewiecki

O kolędzie w naszej parafii w Tygodniku Katolickim "Niedziela",

https://lodz.niedziela.pl/.../64122/Lodz-Hej-koleda-koleda
Msze Święte kolędowe 2021


Zaproszenia na msze św. kolędowe

Rozpoczęliśmy już nową formę kolędy, czyli msze św. w intencji rodzin wg wyznaczonych ulic. Dziękujemy za obecność przedstawicieli rodzin i wspólną modlitwę. Przypominamy, że msze św. kolędowe są sprawowane codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. W intencji mszalnej polecamy wszystkie rodziny z wyznaczonych ulic, ale także te, które są obecne na tej Eucharystii. Jeżeli podany termin nam nie odpowiada, możemy przyjść na każdą inną mszę św. kolędową. Zbierana taca jest traktowana jako ofiara z kolędy, za którą składamy serdeczne Bóg zapłać!

Tydzień od 11 do 15 stycznia wł

Poniedziałek – ul. Okrzei, numery nieparzyste

Wtorek – ul. Okrzei, numery parzyste

Środa – ul. Górna, numery nieparzyste

Czwartek – ul. Górna, numery parzyste

Piątek – ul. Gazowa i Waryńskiego

Tydzień od 18 do 22 stycznia wł.

Poniedziałek – ul. Kasprzaka, numery nieparzyste

Wtorek – ul. Kasprzaka, numery parzyste

Środa – ul. Bardowskiego, ul. Ossowskiego od Drewnowskiej do Długosza

Czwartek – ul. Ossowskiego, pozostałe numery, ul. Srebrzyńska od cmentarza Ogrodowa do al. Włókniarzy

Piątek – ul. Lorentza

3. Tydzień od 25 do 29 stycznia wł.

Poniedziałek – ul. Długosza, ul. Wapienna od Drewnowskiej do Długosza

Wtorek – ul. Wapienna, pozostałe numery

Środa – al. Włókniarzy, Zimna, Zana, Ciepła, al. Unii, Daniłowskiego, Perla

Czwartek – ul. Srebrzyńska na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego (cała)

Piątek – wszystkie pozostałe ulice za torami kolejowymi

4. Pierwszy tydzień lutego

Poniedziałek – Konstantynowska i przyległe ulice oraz wszyscy pozostali.

Wtorek – 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie (MB Gromnicznej).

ROZKŁAD KOLĘDY 2021

Z powodu obostrzeń sanitarnych, od 7 stycznia (czwartek) rozpoczynamy nową formę „kolędy”, czyli błogosławieństwa rodzin i mieszkań. O godz. 17:00 odprawiana będzie msza św. „kolędowa” w intencji rodzin z wygłoszonych ulic, a na jej zakończenie odmówimy specjalne błogosławieństwo i poświęcimy wodę w celu pokropienia swoich mieszkań. Oprócz wody otrzymamy również obrazek kolędowy oraz specjalną broszurkę na jubileusz 100-lecia naszej archidiecezji. Taca zbierana podczas tej mszy św. traktowana będzie jako ofiara kolędowa od rodzin na rzecz parafii, za którą już serdecznie dziękujemy. W tym tygodniu zapraszamy rodziny lub ich przedstawicieli z ulic:

7 stycznia (czwartek) – Odolanowska i Drewnowska

8 stycznia (piątek) − Pietrusińskiego

DAR DLA NOWONARODZONEGO

Serdecznie dziękujemy za złożone „Dary dla Nowonarodzonego”, Trzej Królowie 6 stycznia przekażą wszystkie dary dzieciom z Domu Samotnej Matki oraz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej. Przypominamy , że akcję można również wesprzeć finansowo na stronie Caritas http://dobromat24.pl/produkt/dar-dla-nowonarodzonego/
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO


W środę, 6 stycznia, uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Msze św. w kościele jak w każdą niedzielę, nie będzie mszy św. na cmentarzu Mania. Taca w tym dniu przeznaczona będzie na misje.