PROŚBA O WSPARCIE DLA PARAFII

Drodzy Parafianie, jak wiecie nasza parafia utrzymywana jest z Waszych ofiar. W związku z epidemią, wielu wiernych nie przychodzi do kościoła. Koszty utrzymania parafii jednak się nie zmieniły. Nadal musimy dbać o nasz kościół oraz o wszystkie osoby świeckie pracujące dla naszej parafii.

W związku z tym, jeśli tylko macie taką możliwość, prosimy z całego serca o wsparcie naszej parafii. Możecie to zrobić wpłacając na konto  podane niżej dowolna ofiarę i wpisując w tytule wpłaty   "NA CELE KULTOWE I CHARYTATYWNE KOŚCIOŁA"  . Bóg zapłać!


Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela
91-089 Łódź, al. Włókniarzy 187

22 1090 1304 0000 0001 1190 9275
Santander Bank Polska S.A.

ZALECENIA DOT. BEZPIECZNEGO SPRAWOWANIA LITURGII

 Ks. Abp Grzegorz Ryś wydał zarządzenie dotyczące zasad bezpiecznego sprawowania liturgii w parafiach. Czytamy tam m.in.:

− Osoby, które nie mieszkają razem, przebywające w kościołach lub kaplicach proszone są, aby zachowały między sobą większe odległości. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,

− Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni. Osoby, które mimo to domagają się przyjęcia Komunii św. do ust mogą to uczynić w odrębnej procesji u wskazanego szafarza lub na końcu obrzędu.

Nie wolno udzielać Komunii św. naprzemiennie do ust i na dłoń,

− Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania ręki. Rezygnujemy również z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą,

− Prosimy, aby w okresie Adwentu korzystać ze spowiedzi świętej także poza Mszą świętą. Prosimy o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Adwentu, a kapłanów, aby byli do dyspozycji wiernych w całym tym okresie, bez wyznaczania odrębnych dni spowiedzi i nabożeństw pokutnych,

− Prosimy ograniczyć do minimum załatwianie spraw w kancelariach parafialnych, w Kurii, Archiwum i Trybunale Archidiecezji Łódzkiej. Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy.

ŚWIECE WOTYWNE W NASZYM KOŚCIELE

 Palenie świec symbolem naszego czuwania, wiary, modlitwy i ofiary. "Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi". Od dziś w naszym kościele! (System świec wotywnych St. Killian's).


POŚWIĘCENIE OBRAZY ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO

 15.11 o godz. 18:00 podczas mszy św. w intencji Żywych Róż z naszej parafii,  poświęcony został obraz Świętego Józefa Bilczewskiego . Poświęcenia dokonał kapłan pochodzący z naszej parafii – ks. Karol Kowalik. fot. Piotr Drzewiecki


KALENDARZE PARAFIALNE

Kalendarze parafialne na rok 2021 są do nabycia od dzisiaj w kancelarii parafialnej, a od niedzieli w sklepiku parafialnym. Cena  za sztukę to 10 zł - jest ona cegiełką na wsparcie naszej parafii w tym trudnym okresie.KALENDARZE PARAFIALNE I ŚWIECE CARITAS


Od najbliższej niedzieli w naszym kościele będą rozprowadzane świece na stół wigilijny w cenie: duża 15 zł, mała 10 zł. Od przyszłej niedzieli dostępne będą również  kalendarze parafialne w cenie 10 zł.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA 8 LISTOPADA 2020 R.
W najbliższą niedzielę (8 listopada) nasza parafia obchodzi uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Zbawiciela. Ze względu na obostrzenia epidemiczne nie będzie jednej, głównej uroczystości, tzw. Sumy odpustowej z procesją. Natomiast kaznodzieja odpustowy, o. Grzegorz Szczygieł, proboszcz par. MB Bolesnej (Pasjoniści) wygłosi kazanie odpustowe na każdej mszy św. niedzielnej, a na zakończenie odśpiewamy uroczyste Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy).

Jednocześnie proboszcz naszej parafii przypomina, że jest to niedziela tacy inwestycyjnej. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację materialną parafii, prosi on o składanie ofiar nie tylko na tacę (ograniczona liczba wiernych w kościele), ale również na konto parafialne. Za wszelką pomoc i trwanie przy Kościele, mimo tak trudnego czasu, składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwie.

MODLITWA RÓŻANIEC DO NIEBA

 Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
4. Różaniec Święty:
Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.
Różaniec Do Granic Nieba
Przebieg modlitwy:
[starajmy się zachować kolejność]

1. modlitwa do Boga Ojca:
Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata. Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko
poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków. Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(imprimatur N. 5375/2020)

2. modlitwa skierowana do dzieci:
Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane, przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie. Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego Stwórcy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(imprimatur N. 5375/2020) 

3. Psalm 51:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

INDYWIDUALNA ADORACJA NAJSWIETSZEGO SAKRAMENTU


 Wprowadzamy  indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, w piątek po mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Jezusowego, a następnie adoracja w ciszy do godz. 20:00. Modlimy się za naszą Ojczyznę, o pokój dla Niej, o uwolnienie od nienawiści i o zakończenie pandemii.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

"Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew spotykanym opiniom żadnym: "Świętem Zmarłych". Taka wersja obchodzenia tej uroczystości jest dziedzictwem epoki komunizmu. Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Podkreśla w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z nas ma na to szansę. Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan..." >> CZYTAJ DALEJ

W niedziele  – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.

Informujemy, ze msze św. w naszym kościele odprawione zostaną o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00 (nie ma mszy o 13:00).

Jutro Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 9:00 msza św. w intencji dusz cierpiących w czyśćcu z czytaniem wypominków.

Także jutro, mszą św. o godz. 18:00, rozpoczynamy Triduum Żałobne. Przez trzy dni będziemy odprawiać msze św. koncelebrowane o godz. 18:00 w intencji zmarłych poleconych w wypominkach. Triduum zakończy się w środę, 4 listopada, mszą św. o godz. 18:00 w intencji zmarłych kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii. W tym dniu nie będzie Apelu Jasnogórskiego. Wypominki na Triduum Żałobne przyjmujemy w kancelarii i w zakrystii. Przez cały listopad będziemy również przyjmować na wypominki roczne czy półroczne.

Informujemy, że Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, w bieżącym roku, w okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Oczywiście powinniśmy być w stanie łaski uświęcającej i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. W dniach, kiedy cmentarz jest zamknięty, możemy to uczynić np. przed krzyżem misyjnym ustawionym na terenie parafii bądź w samym kościele.

INTRONIZACJA RELIKWII ŚW. ABPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO

 W dniu dzisiejszym miała miejsce uroczystość wprowadzenia nowych relikwii Św. Abpa Józefa Bilczewskiego do naszej parafii. Tej intronizacji dokonał Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Po mszy św. odbyło się błogosławieństwo relikwiami każdego uczestnika liturgii.

Nowe obowiązujące zasady w naszym kosciele

W związku z czerwoną strefą epidemiologiczną w Łodzi bardzo prosimy o ścisłe zachowywanie przepisów sanitarnych. W naszym kościele może przebywać maksymalnie 100 osób. Prosimy o siadanie w ławkach na wyznaczonych żółtymi nalepkami miejscach, aby zachować odpowiednie odległości pomiędzy sobą. Maseczki obowiązkowe!

W związku z pandemią godziny urzędowania kancelarii ulegają nieznacznej zmianie. Od poniedziałku do piątku wydłużamy nieco pracę kancelarii, tj. od 10:00 do 11:00, a po południu od 15:30 do 17:30. W soboty kancelaria będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy, że odwołujemy wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych odbywających się w salce katechetycznej.

21.10.2020 18:00 UROCZYSTOŚĆ BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ I INSTALACJA RELIKWII ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO

Zbliża się ważny dzień w naszej parafii. 21 października (środa) o godz. 18:00 obchodzimy uroczystość Bł. Jakuba Strzemię z błogosławieństwem relikwiarzem-mitrą. W tym roku uroczystość ta nabiera szczególnego charakteru. Poprowadzi ją Arcybiskup Metropolita lwowski – Mieczysław Mokrzycki. Jednocześnie Ksiądz Arcybiskup dokona instalacji nowych relikwii dla naszej parafii – Świętego Józefa Bilczewskiego. Dlatego w przyszłą niedzielę ks. Damian Szczepanik, specjalizujący się w historii Kościoła, zaprezentuje nowego świętego podczas każdej mszy św.NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W PAŹDZIERNIKU


Przypominamy, że codzienne nabożeństwo różańcowe w październiku odprawiane jest o godz. 17:30.

Wyjątek stanowi wtorek, 13 października. Ponieważ jest to dzień fatimski i w tym dniu  przypada jubileusz 25 lat tych nabożeństw w naszej parafii, zachęcamy i zapraszamy do udziału w nabożeństwie fatimskim z procesją różańcową po mszy św. o godz. 18:00. W związku z tym nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17:30.

IMIENINY KS. RAFAŁAWe wtorek przypadało Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, czyli imieniny ks. Rafała. Msza św. w jego intencji została odprawiona czwartek o godz. 18:00. 
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE


Począwszy od czwartku (1 października) rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe w naszej parafii. Będą one odprawiane codziennie o godz. 17:30. Zachęcamy do licznego udziału w modlitwie różańcowej.

>> HISTORIA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

JUBILEUSZ 100-LECIA DIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza wszystkich wiernych do uczestniczenia (Księży do koncelebry) we Mszach św. związanych z Jubileuszem 100-lecia Diecezji Łódzkiej:

4 października 2020 r. w Kościołach Stacyjnych pod przewodnictwem zaproszonych Księży Biskupów:

1) godz. 18.00, par. MBZ w Łodzi – Kard. Kazimierz Nycz,

2) godz. 18.00, par. Wniebowzięcia NMP w Łodzi – Abp Józef Kupny,

3) godz. 18.00, par. Św. Wojciech – Abp Józef Górzyński,

4) godz. 18.00, par. Miłosierdzia Bożego w Łodzi – Abp Stanisław Gądecki,

5) godz. 19.00, par. MB Jasnogórskiej w Łodzi – Abp Wacław Depo,

6) godz. 18.00, par. Św. Mateusza w Pabianicach – Abp Marek Jędraszewski,

7) godz. 18.00, par. Św. Antoniego w Tomaszowie Maz. – Bp Henryk Tomasik,

8) godz. 18.00, par. Św. Jakuba w Piotrkowie Tryb. – Abp Wiktor Skworc,

9) godz. 18.00, par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łasku – Bp Edward Dajczak,

10) godz. 18.00, par. Narodzenia NMP w Bełchatowie – Bp Andrzej Czaja,

11) godz. 18.00, par. Św. Katarzyny w Zgierzu – Bp Wiesław Mering,

12) godz. 18.00, par. Św. Archaniołów w Aleksandrowie Ł. – Abp Tadeusz Wojda,

13) godz. 18.00, par. Podwyższenia Św. Krzyża w Brzezinach – Bp Andrzej Dziuba,

14) godz. 18.00, par. Św. Mikołaja w Wolborzu – Abp Władysław Ziółek,

15) godz. 17.00, par. Narodzenia NMP w Szczercowie – Bp Krzysztof Nitkiewicz,

5 października 2020 r. o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej z obecnością Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 

Uroczystości odpustowe ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej patronki Łodzi odbędą się  w niedzielę 4 października o godz. 18.00 w kościele pod jej wezwaniem na Placu Niepodległości. Przewodniczył im będzie Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Po Mszy św. wyruszy z kościoła ulicą Piotrkowską procesja z relikwiami św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej, gdzie zostanie odnowiony Akt Zawierzenia Archidiecezji Bożemu Miłosierdziu. 


KORONKA NA ULICACH MIAST

Już dzisiaj informujemy, że Koronka na ulicach miast − jak co roku − zgromadzi nas na skrzyżowaniach ulic 28 września, tj. w poniedziałek o godz. 15:00, w rocznicę beatyfikacji bł. ks. Michała Sopoćko. Będziemy prosić o Miłosierdzie Boże dla nas i o pokój na świecie. Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę. W naszej parafii gromadzimy się tradycyjnie na trzech skrzyżowaniach: − al. Włókniarzy i Długosza, − al. Unii i Srebrzyńska, − Kasprzaka i Długosza.