20 ROCZNICA ŚWIECEŃ KAPŁAŃSKICH KS. RAFAŁA

w środę na Mszy św. o godz. 8:00 uczcimy 20. rocznicę święceń kapłańskich naszego ks. Rafała. Zapraszamy na modlitwę w jego intencji.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA W NASZEJ PARAFII

W bieżącym tygodniu nabożeństwa majowe odprawiane będą o godz. 18:30 poza jednym ważnym wyjątkiem! We wtorek, 26 maja, w Dzień Matki nabożeństwo majowe wraz z nowenną do Ducha Świętego będzie odprawione po Mszy św. o godz. 8:00, czyli o 8:30. Zmiana powyższa spowodowana jest celebracją Sakramentu Bierzmowania, której dokona we wtorek ks. bp. Ireneusz Pękalski na Mszy św. o godz. 18:00. W związku z tym na Mszy św. wieczornej we wtorek, mogą przebywać jedynie osoby przyjmujące Sakrament Bierzmowania, ich świadkowie i osoby wyznaczone do różnych funkcji. Dlatego bardzo prosimy, aby inne osoby nie przychodziły w najbliższy wtorek na Mszę św. o godz. 18:00, gdyż – jak wiemy – maksymalna liczba osób w kościele to 65.

40 ROCZNICA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA

17.05 przypadała setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Dziękując Bogu za dar tak wielkiego świętego, mogliśmy uczestniczyć we mszy św. o godz. 18:00. Była ona powiązana również z dziękczynieniem naszego ks. proboszcza, który obchodził 40. rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa. NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Nabożeństwa majowe będą się odbywały w każdą niedzielę o godz. 17:30, a w dni powszednie o godz. 18:30.PROŚBA O WSPARCIE DLA PARAFII

Drodzy Parafianie, jak wiecie nasza parafia utrzymywana jest z Waszych ofiar. W związku z epidemią, wielu wiernych nie przychodzi do kościoła. Koszty utrzymania parafii jednak się nie zmieniły. Nadal musimy dbać o nasz kościół oraz o wszystkie osoby świeckie pracujące dla naszej parafii.

W związku z tym, jeśli tylko macie taką możliwość, prosimy z całego serca o wsparcie naszej parafii. Możecie to zrobić wpłacając na konto  podane niżej dowolna ofiarę i wpisując w tytule wpłaty   "NA CELE KULTOWE I CHARYTATYWNE KOŚCIOŁA"  . Bóg zapłać!


Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela
91-089 Łódź, al. Włókniarzy 187

22 1090 1304 0000 0001 1190 9275
Santander Bank Polska S.A.

DYSPENSA DO 31 MAJA

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI
Łódź, dnia 19 kwietnia 2020 roku
Abp–1.1-272/2020
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dyspensa


Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 31 maja br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.
Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności i wzajemnej troski o siebie.
Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
 + Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

SŁOWO W KORONIE 3 19.04.2020

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W niedziele Miłosierdzia Bożego w godz. od 14.00 do 18.00 będzie otwarty kościół. Mozna przyjść indywidualnie i pomodlić się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie w bocznej kaplicy obok Grobu Pana Jezusa. Oczywiście z zachowaniem środków ostrożności związanych z epidemia.

ŻYCZENIA WIELKANOC


Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Życzymy, niech Jego zmartwychwstanie podniesie nasze zgnębione dusze, wleje w nasze smutne serca radość, wniesie do naszego życia nadzieję. Tylko Bóg trwa wiecznie, wszystko inne musi się skończyć. Prośmy więc Zmartwychwstałego o jak najszybsze ustanie epidemii, a nasze nowe życie niech napełni się prawdziwą miłością do Boga i siebie nawzajem. 
Niech Bóg Wam wszystkim obficie błogosławi!

ADORACJA CHRYSTUSA W GROBIE

W Wielką Sobotę nie ma święcenia pokarmów, natomiast od godz. 8:30 do 17:00 możemy indywidualnie adorować Chrystusa w Grobie.TRIDUUM PASCHALNE I NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

W tym trudnym czasie Stanu Epidemii prosimy o zachowywanie WSZYSTKICH PRZEPISÓW SANITARNYCH, nie tylko dla zdrowia i życia ludzkiego, ale przede wszystkim w imię miłości do bliźniego. Przede wszystkim ZOSTAŃMY W DOMACH. Podczas Triduum Paschalnego wejście do kościoła na uroczystości (5 osób) będzie TYLKO DLA WYZNACZONYCH OSÓB. Pozostali proszeni są o uczestniczenie w uroczystościach przez telewizję, radio lub Internet.


WIELKI CZWARTEK

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, koncelebrowana przez wszystkich kapłanów, rozpocznie się o godz. 18:00. Po mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Na tę Mszę św. zapraszamy PO JEDNYM PRZEDSTAWICIELU z każdej rodziny zamawiającej intencję mszalną.

WIELKI PIĄTEK 

Od godz. 8:30 do 17:00 istnieje możliwość adoracji Jezusa w Ciemnicy. Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Krzyża rozpocznie się o godz. 18:00, po niej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Na liturgii Wielkiego Piątku obecni będą TYLKO WYZNACZENI PRZEDSTAWICIELE wspólnot parafialnych.

KANCELARIA PARAFIALNA w Wielki Czwartek i Wielki Piątek czynna tylko do południa, tj. od 10:00 do 11:00.

WIELKA SOBOTA

Nie ma święcenia pokarmów, natomiast od godz. 8:30 do 17:00 możemy indywidualnie adorować Chrystusa w Grobie. Informujemy Parafian, że POŚWIĘCENIA POKARMÓW KAŻDY DOKONUJE W SWOIM DOMU podczas świątecznego śniadania poprzez odmówienie modlitwy Kościoła. Tekst tej modlitwy znajduje się na stronie archidiecezji, na stronie naszej parafii, a wersji drukowanej na stoliku za ławkami. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 18:00. Na liturgii obecni będą TYLKO WYZNACZENI PRZEDSTAWICIELE wspólnot parafialnych.
KANCELARIA PARAFIALNA W SOBOTĘ NIECZYNNA.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Msza św. rezurekcyjna rozpocznie się tradycyjnie o godz. 6:00. Nie będzie mszy o godz. 7:00. Pozostałe godziny Mszy św., zarówno w niedzielę jak i w poniedziałek wielkanocny, tak, jak w każdą niedzielę. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW NA MSZACH ŚW. WIELKANOCNYCH WEDŁUG ZARZĄDZEŃ SANITARNYCH.


WIELKI TYDZIEŃ 2020 ZARZĄDZENIE


Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej
Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:
- Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00
- Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00
- Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30
- Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.
Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

4. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

5. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze.  W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

6. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

7. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie:

9b. O USTANIE EPIDEMII
(przedostatnie wezwanie)

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.8. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

9. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

10. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.Biskup Ireneusz Pękalski
   Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
KO-1.5.2-272/2020
Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Słowo w koronie - Panie, gdybyś tu był


Słowo do Ewangelii na Piątą Niedzielę Wielkiego Postu. x. Grzegorz Klimkiewicz - proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi