Święta Bożego Narodzenia 2023

 

Umiłowani, żyjemy w czasach, w których kłamstwo uchodzi za prawdę, a prawda jest wyszydzana i odrzucana. Żyjemy w czasach, w których nienawiść ma autorytet, a miłość jest naiwnością, w których liczy się wszystko, ale najmniej człowiek.

Dzisiaj rodzi się Chrystus – Zbawiciel świata, który to wszystko może zmienić:

To On jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem, to On jest Miłością

To On staje się człowiekiem, abyśmy w człowieku zobaczyli obraz Boga.

Przyjmijmy Go zatem do naszych serc, aby On nasze kamienne serca przemienił w serca z ciała i wypełnił miłością

Przyjmijmy Go do naszych rodzin, aby stawały się Bogiem silne

Przyjmijmy Go do naszej Ojczyzny, gdyż On chce prawdziwego dobra dla każdego człowieka. I niech nas błogosławi.

Wszystkim: Szczęść Boże!