WIZYTACJA KANONICZNA 29 MAJA 2016 R.

W niedzielę miała miejsce w naszej parafii tzw. Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. Bp Marek Marczak. Ksiądz Biskup gościł w naszej parafii przez cały dzień,a podczas Mszy św. o godz. 13:00 udzielił Sakramentu Bierzmowania. W słowach skierowanych do młodzieży podkreślił, że każdy kto przyjmuje Komunię Świętą jest żywym tabernakulum, w którym mieszka Chrystus oraz przypomniał, że jesteśmy świątyniami Duch Świętego, który każdego dnia obdarza nas swoimi darami. Na koniec każdy z bierzmowanych otrzymał "lek duszy" - Miserikordinę - czyli różaniec święty wraz z instrukcją stosowania.