JANIE PAWLE II W MÓDL SIĘ ZA NAMI

"Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia,
Moc jednoczenia potęgą Miłości,
Abyśmy byli świadkami Chrystusa
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga..."