Wieczór Poezji i Muzyki

 Serdecznie zapraszamy na Wieczór Poezji i Muzyki zatytułowany KRAJOBRAZY SERDECZNE, który odbędzie się po mszy św. wieczornej w niedzielę 22 maja.

Wśród zaproszonych gości będzie ks. Krzysztof Lewicki, który jest prawdopodobnie najlepiej improwizującym na klawiszach proboszczem w Polsce. Przy jego muzyce zostaną wykonane wiersze Józefa Barana w interpretacji Włodzimierza Galickiego.