ZESPÓŁ VIES BONUM

W niedzielę 23 lutego 2020 r. naszym kościele gościliśmy zespół Vies Bonum.

„Vies Bonum” jest męskim zespołem wokalnym, który powstał w 2013 roku przy salezjańskiej parafii pw. świętego Jana Chrzciciela w Mińsku na Białorusi. Członkowie zespołu są Białorusinami pochodzenia polskiego. Wielogłosowe śpiewamy pieśni i utwory sakralne oraz ludowe w różnych językach.