UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO


Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Od lat Kościół w Polsce przeżywa Dzień Świętości Życia. Na mszy św. o godz. 18:00 matkom w stanie błogosławionym zostanie udzielone błogosławieństwo, nastąpi też złożenie przyrzeczenia „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Druki adopcyjne możemy pobrać w zakrystii. Taca w dniu jutrzejszym przeznaczona będzie na Fundusz Obrony Życia.

"Uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa..." >> CZYTAJ DALEJ