ŚWIĘCENIA DIAKONA KAROLA KOWALIKA

W sobotę, 26 maja, zostanie wyświęcony na księdza diakon Karol Kowalik, nasz parafianin.Zapraszamy do łódzkiej katedry na godz. 12:00. Natomiast w niedzielę za tydzień uroczyste Prymicje w naszym kościele. Prymicje – to pierwsza Msza św. sprawowana przez nowego kapłana czyli neoprezbitera. Zapraszamy na nią za tydzień o godz. 13:00. Podczas pierwszej Mszy św. − z przywileju Stolicy Apostolskiej − kapłan udziela wszystkim błogosławieństwa papieskiego.