ŚWIĘTO KAPŁANÓW


Drodzy kapłani z okazji Waszego Święta składamy Wam życzenia Wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego i Opieki Matki Bożej. Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Wam błogosławi w Waszej apostolskiej działalności i niech będzie źródłem Waszej radości i spełnienia. Szczęść Boże!