ZMARTWYCHWSTAŁ PAN PRAWDZIWIE ALLELUJA !

Niech Zmartwychwstały udzieli nam mocy Ducha Świętego, siły wiary i miłości, abyśmy krocząc z Nim przez życie mogli dostąpić zbawienia. Chrystus jest z nami!