ŚWIĘCENIA DIAKONATU - KAROL KOWALIK

Nasz alumn Karol Kowalik w dniu 20 maja br. o godz. 10:00 w Archikatedrze Łódzkiej przyjął święcenia diakonatu. Cieszymy się bardzo, że nasz parafianin wszedł w krąg osób duchownych i prosimy wszystkich o szczególną modlitwę w jego intencji.