BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW I KIEROWCÓW

W dniu wczorajszym na zakończenie Mszy św. zostały pobłogosławione pojazdy z racji przypadającego wspomnienia Świętego Krzysztofa. Składana podczas tego obrzędu ofiara, przeznaczona była na misje − na zakup środków transportu dla misjonarzy.