JAŁMUŻNA DLA UBOGICH

Od dzisiaj wystawiony jest kosz na dary żywnościowe dla ubogich. Prosimy o żywność z dłuższym terminem ważności. Bóg zapłać! Również od dzisiaj rozprowadzamy opłatki wigilijne za dobrowolną ofiarę.