JAŁMUŻNA DLA UBOGICH

Przypominamy, że w nawie bocznej, wystawiony jest kosz, do którego można wciąż składać produkty spożywcze z długim terminem ważności.