Drogim Parafianom życzymy 
aby Nowonarodzony Chrystus oświecał drogi codziennego życia 
i obdarzał wszystkich swym błogosławieństwem !