OŚWIETLENIE NASZEGO KOŚCIOŁA

Jeszcze kilka zdjęć oświetlenia naszego kościoła - fot. M.Sujecka