ZAWIERZENIE - JUBILEUSZ 1995 - 2015


W dniach 5-6 września 2015 r. odbywały się w naszej parafii obchody 20-lecia powstania Wspólnoty Modlitewnej Zawierzenie. Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny koncert.