SZOPKA W NASZYM KOŚCIELE

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?

Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?
Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami 
Za wami pospieszymy, 
A tak tego, maleńkiego, 
Niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni położony, 
Więc go dziś ucieszymy...