Komunikat Metropolity Łódzkiego dotyczący Pierwszej Komunii Świętej w Archidiecezji Łódzkiej

Konferencja Episkopatu Polski uchwałą z dnia 28 września 2010 roku ustaliła, że dzieci będą przystępowały do Pierwszej Komunii Świętej w klasie trzeciej. W 2013 roku w Archidiecezji Łódzkiej wprowadzono nowe podręczniki do religii Wydawnictwa Świętego Wojciecha, które są zgodne z nową Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzoną 8 marca 2010 r. przez Konferencję Episkopatu Polski w Warszawie oraz z opracowanym do niej i przyjętym przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski Programem nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.
Wobec powyższych zmian informuję, że w 2015 roku w Archidiecezji Łódzkiej nie będzie Pierwszej Komunii Świętej, a 2016 roku będzie ona udzielana pod koniec trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Drodzy Rodzice, serdecznie was proszę o pogłębianie współpracy z Duszpasterzami i Katechetami w celu dobrego przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, aby w tym uroczystym dniu najważniejszy był Pan Jezus i dobro duchowe dziecka. Niech temu towarzyszy świadectwo żywej wiary rodziców, wspólna modlitwa, wprowadzanie dzieci w coraz głębsze przeżywanie niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Pragnę, aby uroczysty dzień pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii stał się rzeczywiście początkiem pogłębionej przyjaźni dziecka z Chrystusem.

Na trud podejmowania wielkiej odpowiedzialności za wiarę młodego pokolenia serdecznie wszystkim błogosławię+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki
Łódź, dnia 30 stycznia 2014 r.ks. Rafał Leśniczak