ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE


Zapowiedzi przedślubne
22 kwietnia 2018 roku




L.p. Imię i Nazwisko Stan Parafia
1 Michał Stanisław Góra kawaler Św. Jana XXIII w Łodzi
Dominika Maria Michałowska panna tutejsza
2 Kamil Detnerski kawaler tutejsza
Marlena Michalska panna tutejsza
3 Piotr Wiatr kawaler Chrystusa Odkupiciela w Łodzi
Anna Sylwia Matyjasik panna tutejsza
4 Adrian Biernacki kawaler Św. Józefa w Łodzi (Ruda)
Patrycja Kmieciak panna tutejsza


Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach pomiędzy wymienionymi, proszony jest o zgłoszenie ich do kancelarii parafialnej lub dowolnego księdza.