DOMOWY KOŚCIÓŁJEŻELI CHCESZ ...
umacniać swoją wiarę,
pielęgnować miłość małżeńską,
nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
nawiązać głębszy kontakt z dziećmi,
doświadczyć życia we wspólnocie

Napisz, zadzwoń i zapytaj. 
Ty też możesz z innymi małżeństwami tworzyć Domowy Kościół.

Domowy Kościół daje nam przede wszystkim poczucie wspólnoty. Zachwyca nas to, że mimo różnych doświadczeń życiowych, środowisk, z których pochodzimy, spotykając się i zapraszając Jezusa to wszystko schodzi na dalszy plan, a my dzięki Niemu tworzymy prawdziwą jedność, która nas wszystkich umacnia. Ponadto świadomość, iż nie jesteśmy jedynymi osobami żyjącymi według konkretnych wartości i pragnącymi według nich wychowywać swoje dzieci jest dużym umocnieniem w dzisiejszych, trudnych dla rodzin czasach. Jest to również duża wartość dla nas, jako małżeństwa. Wspólna modlitwa, dialog jeszcze bardziej otwierają nas na siebie na wzajem i pomagają spokojniej przechodzić przez burze naszego życia.” (Justyna i Zbyszek)
Domowy Kościół daje nam poczucie bezpieczeństwa. Pomaga nam w budowaniu naszej miłości i jedności małżeńskiej. Dzięki Domowemu Kościołowi wiemy jak codziennie modlić się razem, modlić się z dziećmi i jak żyć Słowem Bożym.”
(Magda i Tomek)
Kościół Domowy daje nam poczucie wspólnoty, z ludźmi którzy myślą, wierzą i działają podobnie do nas, a przede wszystkim mobilizuje nas w naszej drodze do nieba” (Małgorzata i Paweł)
Domowy Kościół daje nam konkretne wskazówki, jak na co dzień żyć w małżeństwie i rodzinie po chrześcijańsku, zbliża nas do Jezusa i siebie nawzajem. Spotkania w Kręgu są dla nas trampoliną do codzienności, pozwalają wymienić się doświadczeniami, radościami i trudnościami, pomagają radzić sobie w kwestii wychowania dzieci w wierze” (Weronika i Jurek)